50% rabat i Frederikssund Kommune

Hvad er BedreBolig rådgivning?

BedreBolig-rådgivning er rådgivning om hvordan du bedst forbedrer din bolig. Det kan være vanskeligt at gennemskue hvordan man bedst forbedrer sit hus, og det kan være dyrt og besværligt at vælge forkert, derfor er det ofte en god investering at få besøg af en rådgiver. Rådgivningen sikrer dig et overblik over hvordan dine ønsker bedst realiseres, og hvad det indebærer økonomisk.

Desuden er rådgivningen uvildig, hvilket betyder at den ikke er bundet til en specifik producent eller et specifikt produkt, og derfor vil vi altid anbefale netop den løsning der passer bedst til dig og dit hus.

Ring på 36986101 og få en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver, og hør om mulighederne. Det er gratis – og hvis du vil have udarbejdet en specifik renoveringsplan, er der lige nu tilskud at hente.

BedreBolig-besøg

Ved BedreBolig-besøget gennemgår en energirådgiver dit hus sammen med dig, og rådgiver dig om hvad du kan gøre for at forbedre din bolig og spare energi. Det kan både handle om skift af fyr, efterisolering af din bolig, eller forbedring af indeklimaet. Besøget tager ca. 1 time.

BedreBolig-besøget suppleres med termografering. Termografibillederne er billeder af den infrarøde varmestråling dit hus udsender. Billederne afslører hvor varmen slipper ud af huset, og er smarte fordi de gør det muligt at finde problemerne med husets isolering. Der laves efterfølgende en termografirapport der giver overblik over resultaterne.

Tilsammen giver besøget og termografirapporten et solidt grundlag for at beslutte hvad der giver mest mening at gøre ved netop dit hus. Du får en rapport med termografibilleder, og et notat med rådgiverens anbefalinger. Hvis du har brug for mere detaljerede beskrivelser og beregninger, f.eks. til at tage med i banken, så skal du have en BedreBolig-plan.

Pris 1.875 kr. Normalpris 3.750 kr. KØB NU

BedreBolig-plan

BedreBolig-planen starter med et besøg hvor en energirådgiver bruger ca. en time på at gennemgå dit hus med dig, og rådgiver dig om hvordan du kan forbedre din bolig og spare energi. Rådgivningen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, og kan handle om alt fra forbedring af indeklimaet til efterisolering eller udskiftning af varmkilde.

På baggrund af besøget udarbejdes en individuel BedreBolig-plan, der opsummere anbefalingerne fra besøget. BedreBolig-planen indeholder en oversigt over de relevante indsatser, investeringer, besparelser og tilskudsmuligheder. BedreBolig-planen er et effektivt redskab til at skabe overblik over indsatser og økonomi, og kan f.eks. anvendes i dialogen med bank og håndværkere.
Se eksempel på en BedreBolig-plan
her.

Pris kr. 2.250,- normalpris kr. 4.500,-  KØB NU